Energiateollisuus


Energian ja kiertotalouden taustalla vaikuttavat suuret murrokset: luonnonvarojen niukkuus ja ilmastonmuutos, muutokset lainsäädännössä, valvonnassa ja ihmisten asenteissa sekä meneillään oleva digitaalinen vallankumous. Energiantuotannossa käytettävien materiaalien alkuperään sekä tuotannon ja kuljetuksen ympäristövaikutuksiin kiinnitetään tulevaisuudessa yhä enemmän huomiota.

Samalla kun kysyntä kasvaa, yritykset painivat etenkin alati muuttuvien direktiivien ja lakien parissa, joiden tavoitteena on kestävä kehitys ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen.

Erityisesti kiertotalouden mekanismien avulla voidaan säästää luonnonvaroja, hyödyntää materiaaleja mahdollisimman tehokkaasti ja kestävästi sekä tehostaa materiaalien saattamista uusio- ja hyötykäyttöön. Kilpailukyvyn säilyttäminen vaatii kuitenkin digitalisaation hyödyntämistä. Energian ja kiertotalouden kilpailukykyinen tulevaisuus varmistetaan digitalisaation keinoin – koko elinkaaren ajan.

Ammattitaitoiset asianatuntijapalvelut energiateollisuuteen

Tarjoamme energiayrityksille palveluita käytettävyyden, toimintavarmuuden ja turvallisuuden parantamiseen. Kokemuksemme, alan syvällinen tuntemus ja ammatillinen osaaminen luovat perustan oikeiden ratkaisuiden löytämiseen vaativissakin kohteissa. Asiantuntijamme toimivat joustavasti, yhteistyössä asiakkaan kanssa, jolloin päästään parhaaseen lopputulokseen.

 

Palvelumme

  • Suunnittelupalvelut
  • Ohjelmointipalvelut
  • Keskusvalmistus
  • Asennus
  • Käyttöönotto
  • Instrumentointi
  • Huolto- ja ylläpitopalvelut
Ota yhteyttä

Kumppanimme

Ota yhteyttä